2013-12-15

Vad gäller vid ett försenat eller inställt flyg?

Fråga: Om mitt flyg blir inställt eller försenat nu i julhelgen, vad är det för regler som gäller för ersättning och skyldigheter för flygbolagen att ersätta mig då? 

Svar: EU:s regler gäller för alla flygningar från en flygplats inom EU. Reglerna gäller också när ett flygbolag från ett EU-land flyger in i EU. De gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det istället flygbolagets egna villkor och Montrealkonventionen som avgör vilka rättigheter du har. I andra hand kan även lagstiftningen i landet du reser ifrån ge dig skydd.

Konsumentverket om regler vid försenat flyg
EG-förordningen om ersättning och hjälp vid försenade flygresor

Plus på respektive flygbolags hemsida kan man ofta läsa vilka regler som gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar