2013-12-01

Bilkörning + Mobiltelefon = Ny lagstiftning nu den 1 dec 2013

Som jurist vill jag informera dig här om att den 1 december 2013 kommer det en ny juridisk lagstiftning som reglerar mobiltelefon användning vid bilkörning.

Så sent omsider tycks det nu som att vi kommer att få ett förbud mot pratandet i mobiltelefon under bilkörning, såvida inte handsfree används. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för information och andra åtgärder som rör förarens aktiviteter, såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, under färd på väg med motordrivet fordon.

Det har visat sig att skriva sms är så populärt under bilkörning att hela 31 procent av de tillfrågade svarade att de brukar skicka iväg meddelanden när de kör bil. Skulle en regel som stadgar att man inte vid bilkörning får mobiltelefonera utan handsfree gynna säkerheten då? Inget signifikant samband fanns mellan försökspersonernas upplevelse av bilkörning, tidigare körvana eller teorikunskap och Vägverkets körprov.

Däremot är det möjligt att denna kombination täcker ett större område av viktiga faktorer för bilkörning. En lag skulle kunna var en tydlig signal till bilförarna på samma sätt som det är förbjudet att dricka alkohol vid bilkörning, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

Så nu från den 1 december 2013 kan aktiviteter som avleder uppmärksamheten från pågående bilkörning leda till böter. Men juridisk bara om mobilanvändandet inverkar menligt på bilkörningen. Därför känns nu som jurist att vi rör oss tillbaka mot den typ av lagstiftning man kan hitta i äldre västgötalagen. Där lagen skapas utifrån mycket specifika prejudikat. Å frågan som man nu ställer sig när man är jurist. Är varför man inte istället använda av lagen om vårdslöshet i trafik, och som redan finns av idag.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar