2013-04-28

Polisen lägger ned förundersökning om misshandel av barn, vad gör jag?

Fråga: Jag funderar på hur det kan vara möjligt för polisen att inte ta upp och lägga någon vikt vid en anmälan mot att barn far illa och misshandlas. Då alla mina anmälningar som har lämnats in för barns rättigheter alltid kommer tillbaka med förundersökning nedlagd och dom har inte förhört barnen och föräldrarna.

Svar: Jag förstår den frustration som du känner över situationen. Förundersökningsledaren har uppenbarligen beslutat lägga ned undersökningen, och detta på grund att man bedömt att brott inte kan styrkas.

Ett tillvägagångssätt för att uppmärksamma myndigheterna på att barn far illa, är att man anmäla misstanke om missförhållanden till socialförvaltningen i den aktuella kommunen. För enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SOL) stadgas att den som får kännedom om att ett barn far illa, bör anmäla detta till nämnden. Det skall också påpekas att man har rätt att anmäla anonymt, om man så önskar.

Då anmälan inkommit till socialtjänsten, skall en prövning av dess rimlighet ske. Det är vanligt förekommande att en utredning inleds från socialtjänstens håll, i enlighet med 11 kap. 1-4 §§ SOL. Socialtjänsten har också att fatta beslut om en polisanmälan skall göras, utifrån vad utredningen ger.

Socialtjänstens utredning skall inledas utan dröjsmål, och vara avslutad inom högst fyra månader.

Jag rekommenderar dig därför att kontakta socialförvaltningen om du misstänker att det förekommer misshandel (fysisk och/eller psykisk) riktat mot barnen, eller om det lever under andra missförhållanden. Socialförvaltningen kan då göra en utredning av situationen, som också ger mer "tyngd" vid en eventuell polisanmälan.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar