2013-05-12

När hamnar man i polisens register?

Vad krävs och när kommer jag med i polisens register?
Det som i dagligt tal oftast menas med polisregister är belastningsregistret. Där registreras uppgifter om alla som dömts för brott, inklusive strafförelägganden för t.ex. fortkörning som utdelats direkt av polisman och accepterats av föraren. Även vissa andra uppgifter registreras, t.ex. om den som belagts med besöksförbud. Uppgifter om domar som lett till fängelse tas bort ur registret 10 år efter frigivningen, uppgifter om domar som lett till böter tas bort efter 5 år. Uppgifterna kan kvarstå längre om samma person begår nya brott.

Misstankeregistret gäller personer som är skäligen misstänkta för brott i brottsbalken eller andra brott som kan ge fängelse, dvs det används i samband med förundersökning. Om förundersökningen eller eventuellt åtal läggs ner skall uppgifterna tas bort ur registret (och om man blir dömd, då läggs en uppgift om detta i stället in i belastningsregistret).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar