2013-03-24

Får man spela in telefonsamtal?

Fråga: Jag undrar om det är lagligt att man spelar in ett telefonsamtal eller att en telefonkundtjänst spelar in ett inkommande samtal utan att man eller dem har informerat kunden om att man spelar in samtalet?

Svar: Om inspelning av telefonsamtal eller liknande stadgas i brottsbalken 4 kap. 9 §. Därav framgår att det är olagligt att spela in andras samtal. Detta gäller dock bara andras samtal (ex. att man avlyssnar ett telefonsamtal mellan två personer som inte är medvetna om detta). Att man spelar in samtal där man själv är ena parten är inte olagligt. Detta gäller även om den man talar med inte vet om samtalet blir inspelat.

Att ett en av parterna i samtalet spelar in telefonsamtalet är alltså inte olagligt eftersom de själva är inblandade i samtalet."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar